© Alle rechten voorbehouden Auti24 - 2024 Privacy Policy

Welkom

Heleen van den Hurk (1956) is sinds 1980 sociaal maatschappelijk begeleider in verschillende takken binnen de hulpverlening, psychiatrie, zorgmijders, doven-en slechthorenden en rouw-en verliesverwerking. Omdat ik in mijn manier van werken uitga van de individuele behoeften van de cliënt, ben ik mij als psychosociaal-therapeut verder gaan specialiseren in rouw- en verliesverwerking en tevens in autisme. In mijn eigen gezin en familie kreeg ik te maken met autisme; daardoor ben ik mij ook hierin gaan verdiepen. Als ervaringsdeskundige heb ik gezien wat autisme kan betekenen in iemands leven en voor zijn/haar omgeving. Mijn professionele ontwikkeling is mij hierbij tot steun geweest. De laatste jaren heb ik veel gewerkt met volwassenen en jongvolwassenen met autisme. Dit heeft mij doen beseffen dat ik met mijn ervaring en deskundigheid veel kan betekenen voor mensen die met autisme te maken hebben. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt en dat maakt elk contact uniek. Cliënten vertellen dat ze mij ervaren als een rustig persoon die de tijd neemt om te kijken wie je bent en wat jouw eigen ‘gebruiksaanwijzing’ is. Wat wil ik bereiken? Met de kennis die ik heb wil ik autisme voor de naastbetrokkene(n) in een ander daglicht zetten Het is zwaar en vaak vermoeiend om met autisten om te gaan. De mooie kant van autisten is echter dat ze duidelijk zijn en je precies weet wat je aan ze hebt. Verder zijn ze eerlijk en oprecht. Deze kant van autisme wordt vaak niet gelijk gezien en begrepen. Voor de mensen met autisme (met of zonder diagnose) begeleiding naar meer zelfredzaamheid. Mijn registraties - Erkend leerbedrijf - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - Register Beroepsbeoefenaren en Complementaire Zorg

Welkom

Heleen van den Hurk (1956) is sinds 1980 sociaal maatschappelijk begeleider in verschillende takken binnen de hulpverlening, psychiatrie, zorgmijders, doven-en slechthorenden en rouw-en verliesverwerking. Omdat ik in mijn manier van werken uitga van de individuele behoeften van de cliënt, ben ik mij als psychosociaal- therapeut verder gaan specialiseren in rouw- en verliesverwerking en tevens in autisme. In mijn eigen gezin en familie kreeg ik te maken met autisme; daardoor ben ik mij ook hierin gaan verdiepen. Als ervaringsdeskundige heb ik gezien wat autisme kan betekenen in iemands leven en voor zijn/haar omgeving. Mijn professionele ontwikkeling is mij hierbij tot steun geweest. De laatste jaren heb ik veel gewerkt met volwassenen en jongvolwassenen met autisme. Dit heeft mij doen beseffen dat ik met mijn ervaring en deskundigheid veel kan betekenen voor mensen die met autisme te maken hebben. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt en dat maakt elk contact uniek. Cliënten vertellen dat ze mij ervaren als een rustig persoon die de tijd neemt om te kijken wie je bent en wat jouw eigen ‘gebruiksaanwijzing’ is. Wat wil ik bereiken? Met de kennis die ik heb wil ik autisme voor de naastbetrokkene(n) in een ander daglicht zetten Het is zwaar en vaak vermoeiend om met autisten om te gaan. De mooie kant van autisten is echter dat ze duidelijk zijn en je precies weet wat je aan ze hebt. Verder zijn ze eerlijk en oprecht. Deze kant van autisme wordt vaak niet gelijk gezien en begrepen. Voor de mensen met autisme (met of zonder diagnose) begeleiding naar meer zelfredzaamheid. Mijn registraties - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - Erkend leerbedrijf - Register Beroepsbeoefenaren en Complementaire Zorg - Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
© Alle rechten voorbehouden Auti24 - 2024 Privacy Policy