© Alle rechten voorbehouden Auti24 - 2017

Welkom 

Mijn naam is Heleen van den Hurk (geboren in 1956). Sinds 1980 ben ik werkzaam in verschillende takken van de hulpverlening, met name als sociaal maatschappelijk begeleider. Omdat ik in mijn manier van werken uitga van de individuele behoeften van de cliënt, ben ik mij als psychosociaal-therapeut verder gaan specialiseren in rouw- en verliesverwerking en tevens in autisme. In mijn eigen gezin en familie kreeg ik te maken met autisme; daardoor ben ik mij ook hierin gaan verdiepen. Als ervaringsdeskundige heb ik gezien wat autisme kan betekenen in iemands leven en voor zijn/haar omgeving. Mijn professionele ontwikkeling is mij hierbij tot steun geweest.De laatste jaren heb ik veel gewerkt met volwassene en jongvolwassenen met autisme. Dit heeft mij doen beseffen dat ik met mijn ervaring en deskundigheid veel kan betekenen voor mensen die hiermee te maken hebben. Ik vind het belangrijk aan te sluiten bij de behoeftes van de cliënt en dat maakt elk contact uniek. Cliënten vertellen dat ze mij ervaren als een rustig persoon die de tijd neemt om te kijken wie je bent en wat jouw eigen ‘gebruiksaanwijzing’ is. Wat wil ik bereiken? Met de kennis die ik heb wil ik autisme in een ander daglicht brengen. Het is zwaar en vaak vermoeiend voor de naastbetrokkenen om met autisten om te gaan. De mooie kant van autisten is echter dat ze duidelijk zijn en je precies weet wat je aan ze hebt. Verder zijn ze eerlijk en oprecht. Deze kant van autisme wordt vaak niet gelijk gezien en begrepen.
Alles over: Autismecafé Nieuwe gespreksgroep start op 30 oktober